Edukativna posjeta Deponiji d.o.o.

Posjeta Deponiji d.o.o. Podgorica u sklopu projekta “Rodna ravnoteža” podržanog od strane Ministarstva ljudskih i  manjnskih prava predstavlja značajan korak u jačanju svijesti o rodnoj ravnopravnosti u našem društvu. Kroz razgovore sa stručnjacima iz različitih sektora, otkrili smo različite perspektive i iskustva povezana sa položajem žena i pripadnika manjinskih grupa u ovom radnom okruženju.

Gospođa Djurašević Ivana, članica pravne službe i poslovni psiholog, istakla je da u okviru Deponije d.o.o. radi 55. žena od ukupno 190. zaposlenih, naglašavajući važnost uloge žena u rukovodećim kadrovima. Gospođa Muzafera Koljenović, takođe članica pravne službe, podijelila je pozitivne primjere rodne ravnopravnosti unutar organizacije koja broji 13. članova pravne službe.

Gospođa Tamara Marićević naglasila je potrebu za daljim razvijanjem rodne ravnopravnosti u društvu, dok je gospođa Djurišić Milica istakla da u ovom društvu, vladaju prijatna i prijateljska atmosfera što samim tim olakšava i omogućava uspješne procese rada ali i dobar prikaz rodne ravnopravnosti. Miladin Vučeljić iz sektora komercijale predložio je uvođenje mehanizama za praćenje i evaluaciju kako bi se postigao napredak u ostvarivanju rodne ravnopravnosti.

Gospodin Boris Raičković, predstavnik ekonomske službe, napomenuo je da, izuzimajući poslove u teškim uslovima, većinu zaposlenih čine žene. Gospodja Vesna Milović, pomoćnica izvršnog direktora za ekonomsko-pravne poslove, istakla je da, iako razlike postoje, upornim radom možemo postići rodnu ravnopravnost zajedničkim snagama.

Ova posjeta omogućila nam je dublje razumijevanje koncepta rodne diskriminacije, njenih pojava te posljedica na žrtve i društvo.

Zahvaljujemo se Deponija d.o.o. na pruženoj prilici za razmjenu iskustava te podsticanje važnosti rodne ravnopravnosti. Nastavljamo podržavati napore usmjerene ka izgradnji društva u kojem svaka osoba, bez obzira na pol ili pripadnost manjinskoj grupi, ima jednake mogućnosti i prava.